Nolikums

Starptautiskais florbola turnīrs

„Latvian Open 2014”

 

I Mērķis un uzdevumi

1. Popularizēt florbolu Latvijā un pasaulē.

2. Veicināt Latvijas florbola attīstību, radot Latvijas komandām iespēju pārbaudīt sevi starptautiskā līmenī.

3. Veicināt komandu gatavošanos nacionālajiem čempionātiem.

4. Izveidot „Latvian Open” par populārāko florbola turnīru Baltijā.

 

II Vadība, turnīra vieta un laiks

Florbola turnīru „Latvian Open 2014” organizē biedrība „Kocēnu Sporta klubs” (turpmāk – KSK) sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību (turpmāk – LFS), Vidzemes Olimpisko centru (turpmāk – VOC), Valmieras pilsētas pašvaldību un Kocēnu novada pašvaldību. Florbola turnīrs „Latvian Open 2014” ir iekļauts Starptautiskās Florbola Federācijas (turpmāk – IFF) 2014.gada turnīru sarakstā. Turnīra spēles vada LFS licencēti tiesneši.

Turnīra norises laiks: 2014.gada 22. – 24.augusts.

Turnīra sporta zāles: Kocēnu Sporta nams un Vidzemes Olimpiskais centrs. Spēles notiks uz trim standarta izmēra laukumiem – 40 m x 20 m; visi spēļu laukumi – aprīkoti ar speciālo florbola grīdas segumu (Gerflor).

„Latvian Open 2014” ir Latvijas Florbola savienības oficiāli atzīts turnīrs.

 

III Dalībnieki un reģistrācija

Starptautiskajā florbola turnīrā „Latvian Open 2014” var piedalīties komandas trīs kategorijās (vīriešu Elites līgu, sieviešu Elites līgu un veterānu 40+), kuras līdz 2014.gada 15.augustam iesūtījušas komandu pieteikumus uz e-pasta adresi: info@latvianopen.com, kā arī iemaksājušas komandu dalības naudu EUR 250,- par katru komandu vīriešu un sieviešu un EUR 150,- par komandu veterānu 40+ kategorijā) biedrības „Kocēnu Sporta klubs” kontā. Komandu vārdiskie pieteikumi jāiesūta ne vēlāk kā 2014.gada 18.augustā.

Reģistrējot komandu turnīram un iemaksājot dalības maksu līdz 2014.gada 1.jūlijam, dalības maksa par komandu – EUR 200,-. Klubiem, kuri turnīrā piedalās ar vīriešu un sieviešu komandām, atlaide dalības maksai – EUR 50,- apmērā no abu komandu kopējās dalības maksas. Minimālais spēlētāju skaits komandā: 10 (desmit) laukuma spēlētāju + 1 (viens) vārtsargs, maksimālais – 20 (divdesmit) spēlētāju un 3 (trīs) oficiālie pārstāvji. Komanda tiek uzskatīta par apstiprinātu dalībai turnīrā brīdī, kad tā ir saņēmusi organizatoru rakstisku apstiprinājumu.

Turnīram nevar pieteikt komandas (klubus), kuras (kuri) nav nokārtojušas jebkādas finansiālās saistības ar KSK, LFS vai IFF.

 

Biedrības Kocēnu Sporta klubsrekvizīti:

 

Biedrība KOCĒNU SPORTA KLUBS
Reģ. Nr.: 40008054406
Juridiskā adrese: Alejas iela 4, Kocēni, Kocēnu novads, LV 4220

 

Banka: AS SEB banka
SWIFT: UNLALV2X
Konts: LV58UNLA0050000150836

 

Maksājuma mērķis: Reģistrācijas maksa dalībai „LO 2014” un komandas nosaukums.

 

Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas realizē aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas.

 

IV Norise

─      Sacensības notiek atbilstoši Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) Florbola spēles noteikumiem. Spēles laiks – 2 x 15 minūtes (efektīvais laiks).

─      Spēlētāju pāreja no komandas uz komandu turnīra laikā nav atļauta.

─      Spēļu dienās sekretariātā ne vēlāk kā 20 minūtes pirms savas komandas spēles jāiesniedz pieteikums ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un spēlētāju numuriem. Spēlei drīkst pieteikt ne vairāk kā 20 spēlētājus.

─      Spēles noteikumu pārkāpumu gadījumā tiesneši spēlētājiem var piemērot kādu no spēles sodiem. Spēles sods 1 (SS1) – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām. Spēles sods 2 (SS2) – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām un uz turnīra nākamo spēli. Spēles sods 3 (SS3) – spēlētāja diskvalifikācija uz visu atlikušo turnīru. Lai turpinātu piedalīties sacensībās pēc spēles soda 1 (SS1) vai spēles soda 2 (SS2) saņemšanas, sodītajam spēlētājam ne vēlāk kā 20 minūtes pirms nākamās pēc diskvalifikācijas termiņa beigām spēles jāiemaksā sacensību organizatoriem soda nauda EUR 40,- apmērā par piešķirto spēles sodu (sarkano kartīti). Soda nauda par spēles sodu 3 (SS3) ir jāiemaksā sacensību organizatoriem ne vēlāk kā 60 minūšu laikā pēc turnīra finālspēles.

─      Ja komanda kavē spēļu grafikā noteikto spēles sākumu vairāk nekā 5 (piecas) minūtes, tai tiek piešķirts zaudējums attiecīgajā spēlē ar rezultātu 0:5. Komanda, kura minētā iemesla dēļ nav ieradusies uz divām spēlēm, tiek automātiski diskvalificēta no turnīra, un komandas nospēlēto spēļu rezultāti tiek anulēti.

─      Personīgās mantas katras komandas spēļu laikā jāuzglabā zālē. Organizatori neatbild par ģērbtuvēs atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām visa turnīra laikā.

─      Organizatoriem ir tiesības mainīt iepriekš publicēto spēļu kalendāru. Izmaiņu gadījumā organizatori iespēju robežās informēs komandu pārstāvjus, savukārt komandu pārstāvjiem ir pienākums regulāri sekot informācijai stendos abās arēnās.

─      Situācijās, ja abu komandu spēlētāju krekli ir līdzīgās krāsās, komandai, kura spēļu kalendārā atzīmēta kā VIESI, ir pienākums nodrošināt komandu ar citas (atšķirīgas) krāsas spēlētāju krekliem.

─      Protesti iesniedzami turnīra sekretariātā Vidzemes Olimpiskā centra telpās rakstiskā formā ne vēlāk kā 60 minūtes pēc spēles, uz kuru attiecināms konkrētais protests. Protestam jāpievieno maksa EUR 40,- apmērā. Protestu izskata turnīra organizatori, un to lēmums nav apstrīdams. Ja protests tiek atteikts, iemaksātā naudas summa netiek atdota.

─      Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles metieniem. Katra komanda izpilda 3 (trīs) metienus; ja rezultāts vienāds, tad – līdz komandas pirmajai kļūdai. Apakšgrupās par uzvaru tiek piešķirti 2 (divi) punkti, par neizšķirtu – l (viens) punkts, bet par zaudējumu – 0 (nulle) punktu.

─      Spēles laikā katra komanda drīkst pieprasīt un izmantot vienu 30 sekunžu pārtraukumu.

 

1. Vīriešu komandas

Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.

1.1. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu apakšgrupā noteiks šādā secībā:

 • pēc labākā punktu skaita apakšgrupā;       
 • pēc labākās vārtu starpības;
 • pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/ielaistie);
 • pēc lielākā gūto vārtu skaita;
 • pēc mazākā soda minūšu skaita;
 • izlozes kārtībā.

1.2. Izslēgšanas spēlēs piedalās 16 (sešpadsmit) komandas, kuras tiek sagrupētas pēc ranga no 1. līdz 16.vietai.

        Ranga pozīcija attiecīgās vietas ietvaros tiek noteikta šādā secībā:

 • pēc izcīnītās vietas apakšgrupā;
 • pēc labākā punktu skaita apakšgrupā (%);       
 • pēc labākās vārtu starpības;
 • pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/ielaistie);
 • pēc lielākā gūto vārtu skaita;
 • pēc mazākā soda minūšu skaita;
 • izlozes kārtībā.           

1.3. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā tiekas ranga 9. - 12.vietas  un 13. - 16.vietas komandas (9.-16.; 10.-15.; 11.-14.; 12.-13.); otrajā kārtā uzvarētāji nodrošina vietu 1/8 finālos, kuros tiekas ar ranga 5. - 8.vietas komandām; 1/8 finālu uzvarētāji nodrošina vietu 1/4 finālos, kuros tiekas ar 1. - 4.vietas komandām; 1/4 finālu uzvarētāji spēlē pusfinālos, un šo pusfinālu uzvarētāji – finālā. Pusfinālu spēļu zaudētāji sacenšas mazajā finālā, kurā noskaidro 3.vietas ieguvēju.

1.4. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com   

 

2. Sieviešu komandas

Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.

2.1. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu apakšgrupā noteiks šādā secībā:

 • pēc labākā punktu skaita apakšgrupā;       
 • pēc labākās vārtu starpības;
 • pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/ielaistie);
 • pēc lielākā gūto vārtu skaita;
 • pēc mazākā soda minūšu skaita;
 • izlozes kārtībā.

2.2. Izslēgšanas spēlēm kvalificējas 8 (astoņas) komandas, kuras tiek sagrupētas pēc ranga no 1. līdz 8.vietai.

        Ranga pozīcija attiecīgās vietas ietvaros tiek noteikta šādā secībā:

 • pēc izcīnītās vietas apakšgrupā;
 • pēc labākā punktu skaita apakšgrupā (%);       
 • pēc labākās vārtu starpības;
 • pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/ielaistie);
 • pēc lielākā gūto vārtu skaita;
 • pēc mazākā soda minūšu skaita;
 • izlozes kārtībā.           

2.3. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā 1/4 finālos tiekas ranga 1. - 4.vietas un 5. - 8.vietas komandas (1.-8.; 2.-7.; 3.-6.; 4.-5.); 1/4 finālu uzvarētājas spēlē pusfinālos, un šo pusfinālu uzvarētājas – finālā. Pusfinālu spēļu zaudētājas sacenšas mazajā finālā, kurā noskaidro 3.vietas ieguvēju.

2.4. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com   

 

3. Veterāni 40+

3.1. Dalībnieki

Komandas komplektē no spēlētājiem, kuri turnīra sākuma dienā ir sasnieguši 40 gadu vecumu, sieviešu komandām – 35 gadu vecumu. Vīriešu komandā atļauts iekļaut sievietes, kuras turnīra sākuma dienā ir sasniegušas 35 gadu vecumu. Ja veterānu komanda ir komplektēta tikai no sievietēm, vīriešu vai jauktās komandas pret tām spēlē ar četriem laukuma spēlētājiem un vārtsargu. Komandās atļauts iekļaut vārtsargus, kuri turnīra sākuma dienā ir sasnieguši 35 gadu (vīrieši) un 30 gadu (sievietes) vecumu.

Pēc reģistrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalītas apakšgrupās, kurās komandas izspēlēs viena apļa turnīru. Katrai komandai tiks garantētas četras spēles.

Ja pēc reģistrācijas termiņa beigām komandu skaits ir 6 (sešas) vai mazāks, komandas izspēlē apļa turnīru vienā grupā un noskaidro uzvarētāju.

3.2. Vienāda punktu skaita gadījumā izcīnīto vietu noteiks šādā secībā:

 • pēc labākā punktu skaita apakšgrupā;       
 • pēc labākās vārtu starpības;
 • pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/ielaistie);
 • pēc lielākā gūto vārtu skaita;
 • pēc mazākā soda minūšu skaita;
 • izlozes kārtībā.

 

3.3. Izslēgšanas spēlēm kvalificējas 6 (sešas) komandas, kuras tiek sagrupētas pēc ranga no 1. līdz 6.vietai.

        Ranga pozīcija attiecīgās vietas ietvaros tiek noteikta šādā secībā:

 • pēc izcīnītās vietas apakšgrupā;
 • pēc labākā punktu skaita apakšgrupā (%);       
 • pēc labākās vārtu starpības;
 • pēc labākās vārtu attiecības (gūtie/ielaistie);
 • pēc lielākā gūto vārtu skaita;
 • pēc mazākā soda minūšu skaita;
 • izlozes kārtībā.           

3.4. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā 1/4 finālos tiekas ranga 3. - 4.vietas un 5. - 6.vietas komandas (3.-6.; 4.-5.); 1/4 finālu uzvarētāji spēlē pusfinālos, kuros tiekas ar ranga 1. un 2.vietas ieguvējiem; un šo pusfinālu uzvarētāji – finālā. Pusfinālu spēļu zaudētāji sacenšas mazajā finālā, kurā noskaidro 3.vietas ieguvēju.

3.5. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com

3.6. Veterāni 40+ savu turnīru izspēlē divās dienās – 23. un 24.augustā!

 

V Nodrošinājums

Sacensību rīkotāji nodrošina sporta bāzes, spēļu sekretariātu, spēles laika tiesnesi, soda laiku tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicīnas darbinieku, kā arī sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu turnīra norises vietās un ir atbildīgi par šo noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.

Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

Informācija par turnīra norisi regulāri tiks atspoguļota turnīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com. Naktsmītnes komandām jāplāno un jāpiemeklē atbilstoši savām iespējām. Nepieciešamības gadījumā turnīra organizatori sniegs informatīvo atbalstu.

 

VI Apbalvošana

 1. Vīriešu, sieviešu un veterānu turnīrā tiek apbalvotas komandas, kuras izcīnījušas pirmās trīs vietas.
 2. Balvas komandu labākajiem spēlētājiem katrā spēlē tiks pasniegtas pēc attiecīgās spēles.
 3. Ar speciālbalvām tiks apbalvoti vīriešu, sieviešu un veterānu turnīru „All Stars” izlasēs iekļautie spēlētāji.
 4. Apbalvošanas ceremonija Vidzemes Olimpiskajā centrā sāksies 15 minūtes pēc vīriešu finālspēles.