Nolikums

Starptautisks florbola turnīrs

Latvian Open 2010

I MÄ“rÄ·is un uzdevumi

1. PopularizÄ“t florbolu Latvijā.
2. Veicināt Latvijas florbola attÄ«stÄ«bu, radot Latvijas komandām iespÄ“ju pārbaudÄ«t sevi starptautiskā lÄ«menÄ«.
3. Veicināt komandu gatavošanos nacionālajiem čempionātiem.
4. Izveidot Latvian Open par populārāko florbola turnÄ«ru Baltijā.

 II VadÄ«ba, turnÄ«ra vieta un laiks 

Florbola turnÄ«ru „Latvian Open 2010” organizÄ“ biedrÄ«ba „KocÄ“nu Sporta Klubs” (turpmāk – KSK) sadarbÄ«bā ar Vidzemes olimpisko centru (VOC) un Valmieras pilsÄ“tas pašvaldÄ«bu. SpÄ“les vada LFS licencÄ“tie tiesneši. TurnÄ«ra norises laiks - 2010. gada 20. lÄ«dz 22. augusts. TurnÄ«ra sporta zāles: KocÄ“nu sporta nams un Vidzemes olimpiskais centrs. SpÄ“les notiks uz trÄ«s standarta izmÄ“ra laukumiem - 40x20m, divi spēļu laukumi aprÄ«koti ar augstākā lÄ«meņa florbola grÄ«das segumu (Gerflor), viens ar koka segumu.

„Latvian Open 2010” ir Latvijas Florbola SavienÄ«bas oficiāli atzÄ«ts turnÄ«rs, kas iekļauts arÄ« starptautiskās florbola federācijas (IFF) turnÄ«ru kalendārā.

III Dalībnieki un reģistrācija

Starptautiskā florbola turnÄ«rā Latvian Open var piedalÄ«ties jebkāda lÄ«meņa komandas divās kategorijās (vÄ«riešu, sieviešu), kuras lÄ«dz 2010. gada 10. augustam iesÅ«tÄ«jušas komandu pieteikumus uz e-pastu info@latvianopen.com (tajos norādot spÄ“lÄ“tāju vārdu/uzvārdu, dzimšanas datumu, pozÄ«ciju laukumā, kā arÄ« mājas un izbraukuma spēļu formas krāsu un spÄ“lÄ“tāju numurus), kā arÄ« iemaksājušas komandas dalÄ«bas naudu (170,- LVL par komandu) biedrÄ«bas „KocÄ“nu sporta klubs” kontā. ReÄ£istrÄ“jot komandu turnÄ«ram un iemaksājot dalÄ«bas maksu lÄ«dz 2010. gada 1. jÅ«lijam, dalÄ«bas maksa par komandu 139,- LVL.  Minimālais dalÄ«bnieku skaits komandā – 10 laukuma spÄ“lÄ“tāji + 1 vārtsargs, maksimālais 22. Komanda var tikt uzskatÄ«ta par apstiprinātu turnÄ«ram brÄ«dÄ«, kad tā saņēmusi rakstisku organizatoru apstiprinājumu.

BiedrÄ«bas „KocÄ“nu sporta klubs” rekvizÄ«ti:

Biedrība KOCĒNU SPORTA KLUBS
Reģ.Nr.:40008054406
Banka: A/S "Parex Banka"
Swift: PARXLV22
Konts: LV13PARX0005475920001

 

IV Norise

- SacensÄ«bas notiek atbilstoši Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) apstiprinātajiem Florbola spÄ“les noteikumiem. SpÄ“les laiks - 2x15 minÅ«tes (tÄ«rais laiks). 
- SpÄ“lÄ“tāju pāreja turnÄ«ra laikā no komandas uz komandu nav atļauta. 
- Spēļu dienās ne vÄ“lāk kā 20 minÅ«tes pirms savas komandas spÄ“les pieteikums ar spÄ“lÄ“tāju vārdiem, uzvārdiem un spÄ“lÄ“tāju numuriem jāiesniedz sekretariātā.
- SpÄ“lÄ“tāja nedisciplinÄ“tas rÄ«cÄ«bas gadÄ«jumā tiesneši piespriedÄ«s kādu no spÄ“les sodiem. SpÄ“les sods 1 – spÄ“lÄ“tāja diskvalifikācija lÄ«dz spÄ“les beigām. SpÄ“les sods 2 – spÄ“lÄ“tāja diskvalifikācija lÄ«dz spÄ“les beigām un uz nākamo spÄ“li. SpÄ“les sods 3 – spÄ“lÄ“tāja diskvalifikācija uz visu atlikušo turnÄ«ru. Lai turpinātu piedalÄ«ties sacensÄ«bās sodÄ«tajam spÄ“lÄ“tājam ne vÄ“lāk kā 20 minÅ«tes pirms nākamās spÄ“les jāiemaksā sacensÄ«bu organizatoriem soda nauda 25,- LVL apmÄ“rā par katru no piešÄ·irtajiem spÄ“les sodiem (sarkanajām kartÄ«tÄ“m).
- Ja komanda kavÄ“ spēļu grafikā noteikto spÄ“les sākumu vairāk par 5 minÅ«tÄ“m tai tiek piešÄ·irts zaudÄ“jums konkrÄ“tajā spÄ“lÄ“ ar 0:5. Komanda, kura minÄ“tā iemesla dēļ nav ieradusies uz divām spÄ“lÄ“m tiek automātiski diskvalificÄ“ta no turnÄ«ra un nospÄ“lÄ“tās spÄ“les tiek anulÄ“tas.
- PersonÄ«gās mantas katras komandas spēļu laikā lÅ«gums uzglabāt zālÄ“, organizatori nenes atbildÄ«bu par ģērbtuvÄ“s atstātajām vai pazaudÄ“tajām personÄ«gajām mantām visa turnÄ«ra garumā.
- Organizatori patur tiesÄ«bas mainÄ«t iepriekš publicÄ“to spēļu kalendāru. Izmaiņu gadÄ«jumā organizatori iespÄ“ju robežās centÄ«sies informÄ“t komandu pārstāvjus, savukārt komandu pārstāvjiem ir pienākums regulāri sekot informācijas stendiem abās arÄ“nās.
- Situācijās, kad abu komandu spēļu krekli ir lÄ«dzÄ«gās krāsās, komandai, kura spēļu kalendārā atzÄ«mÄ“ta kā VIESI ir pienākums nodrošināt komandu ar citas krāsas spÄ“les krekliem.
- Protesti iesniedzami turnÄ«ra sekretariātā Vidzemes olimpiskā centra telpās rakstiskā formā ne vÄ“lāk kā 1 stundu pÄ“c spÄ“les, kurai izteikts konkrÄ“tais protests. Protestam jāpievieno maksa 25,- LVL apjomā, ja protests tiek atteikts, iemaksātā naudas summa netiek atgriezta. Protestu izskata turnÄ«ra organizatori un to lÄ“mums nav apstrÄ«dams. â€¨- IzslÄ“gšanas spÄ“lÄ“s neizšÄ·irta rezultāta gadÄ«jumā uzvarÄ“tājs tiek noteikts ar soda metieniem - katra komanda izpilda 3 soda metienus, ja vienāds rezultāts, tad lÄ«dz pirmajai kļūdai. Apakšgrupās par uzvaru tiek piešÄ·irti 2 punkti, par neizšÄ·irtu - l punkts, bet par zaudÄ“jumu – 0 punkti.
- SpÄ“les laikā katra komanda drÄ«kst pieprasÄ«t vienu 30 sekunžu pārtraukumu
- Katra komanda turnÄ«ram drÄ«kst pieteikt ne vairāk kā 20 cilvÄ“kus.

1. VÄ«riešu komandas

PÄ“c reÄ£istrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalÄ«tas apakšgrupās, kur komandas izspÄ“lÄ“ 1 apļa turnÄ«ru. Katrai komandai tiks garantÄ“tas četras spÄ“les.

 1. 1.1. Pie vienāda punktu skaita izcÄ«nÄ«to vietu apakšgrupā nosaka pÄ“c šÄdas secÄ«bas:
       
 • SavstarpÄ“jo spēļu rezultātiem,
       
 • Labākās vārtu starpÄ«bas,
 • Lielākā gÅ«to vārtu skaita.


1.2. IzslÄ“gšanas spÄ“les tiek uzsāktas no 1/8fināliem. Uzsākot 1/8 finālus, komandas pÄ“c ranga tiek iedalÄ«tas no 1 lÄ«dz 16 vietai. Apakšgrupu uzvarÄ“tāji rangā ieņem 1-5 vietu, apakšgrupu otrajā vietā esošÄs komandas 6-10, trešajā 11-15, savukārt 16 ranga vietu iegÅ«st labākā no apakšgrupu ceturtajā vietā esošajām komandām. 

1.2.1 Ranga pozÄ«cija attiecÄ«gās vietas ietvaros tiek noteikta pÄ“c šÄdas secÄ«bas:

 • Labākā punktu skaitā apakšgrupā,
       
 • Labākās vārtu starpÄ«bas,
 • Lielākā gÅ«to vārtu skaita
 • Mazāk iegÅ«tajām soda minÅ«tÄ“m
 • izlozes


1/8fināla spēļu uzvarÄ“tāji iekļūst 1/4finālā. 1/4fināla uzvarÄ“tāj komandas spÄ“lÄ“ pusfinālā, un šo pusfinālu uzvarÄ“tāj komandas - finālā. Pusfinālspēļu zaudÄ“tāji sacenšas mazajā finālā, kur noskaidro 3. vietas ieguvÄ“ju. PrecÄ«zs komandu sadalÄ«jums apakšgrupās un izspÄ“les kārtÄ«ba izslÄ“gšanas spÄ“lÄ“s tiks publicÄ“ta oficiālajā turnÄ«ra mājaslapā - www.latvianopen.com.

2. Sieviešu komandas

PÄ“c reÄ£istrācijas termiņa beigām komandas tiks sadalÄ«tas apakšgrupās, kur komandas izspÄ“lÄ“ 1 apļa turnÄ«ru. Katrai komandai tiks garantÄ“tas četras spÄ“les.

2.1. Pie vienāda punktu skaita izcīnīto vietu nosaka pēc:

 • SavstarpÄ“jo spēļu rezultātiem,
 • Labākās vārtu starpÄ«bas,
 • Lielākā gÅ«to vārtu skaita.


2.2. IzslÄ“gšanas spÄ“lÄ“m kvalificÄ“jas 8 komandas, kuras pirms 1/4 fināliem pÄ“c ranga tiek iedalÄ«tas no pirrmās lÄ«dz astotajai vietai. Apakšgrupu uzvarÄ“tāji rangā veido 1-3 vietu, otrās vietas 4-6, savukārt divas labākās apakšgrupu trešÄs vietas 7 un 8 vietu. Sliktākā apakšgrupu trešÄ vieta un visu grupu ceturtās vietas savstarpÄ“jās cīņās izspÄ“lÄ“ 9-12 vietu turnÄ«rā. F apakšgrupas sliktākā komanda automātiski turnÄ«rā iegÅ«st 13. vietu un izslÄ“gšanas spÄ“lÄ“s nepiedalās. F grupas komandām ranga aprÄ“Ä·inos netiek ņemti vÄ“rā rezultāti, kas iegÅ«ti pret apakšgrupas vājāko komandu.

2.2.1 Ranga pozÄ«cija attiecÄ«gās vietas ietvaros tiek noteikta pÄ“c šÄdas secÄ«bas:

 • Labākā punktu skaitā apakšgrupā,
       
 • Labākās vārtu starpÄ«bas,
 • Lielākā gÅ«to vārtu skaita
 • Mazāk iegÅ«tajām soda minÅ«tÄ“m
 • izlozes


1/4fināla uzvarÄ“tāj komandas spÄ“lÄ“ pusfinālā, un šo pusfinālu uzvarÄ“tāj komandas - finālā. Pusfinālspēļu zaudÄ“tāji sacenšas mazajā finālā, kur noskaidro 3. vietas ieguvÄ“ju. PrecÄ«zs komandu sadalÄ«jums apakšgrupās un izspÄ“les kārtÄ«ba izslÄ“gšanas spÄ“lÄ“s tiks publicÄ“ta oficiālajā turnÄ«ra mājaslapā - www.latvianopen.com.


V Nodrošinājums SacensÄ«bu  rÄ«kotāji nodrošina sporta bāzes, spēļu sekretariātu, spÄ“les laika tiesnesi, soda laiku tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicÄ«nas darbinieku, kā arÄ« atbild par sabiedriskās kārtÄ«bas nodrošināšanu sporta centros. Informācija par turnÄ«ra norisi tekoši tiks atspoguļota turnÄ«ra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com. NaktsmÄ«tnes komandas plāno un piemeklÄ“ sev atbilstoši pÄ“c iespÄ“jām. NepieciešamÄ«bas gadÄ«jumā palÄ«dzÄ«bu neliegs arÄ« turnÄ«ra organizatori.

 VI Apbalvošana 1. VÄ«riešu, sieviešu un veterānu turnÄ«rā tiek apbalvotas komandas, kas ieguvušas pirmās trÄ«s vietas.
2. Speciālbalvas turnÄ«ra rezultatÄ«vākajiem spÄ“lÄ“tājiem. 
3. Speciālbalvas turnÄ«ra labākajiem uzbrucÄ“jiem, aizsargiem, vārtsargiem.
4. Speciālbalvas komandu labākajiem spÄ“lÄ“tājiem katrā spÄ“lÄ“ (tiks pasniegtas pÄ“c katras spÄ“les).
5. Apbalvošana notiks 15 minÅ«tes pÄ“c finālspÄ“les Vidzemes olimpiskajā centrā.

All rights reserved © "Kocēnu sporta klubs" 2020
info [at] latvianopen.com | Didzis Ozols +371 27885552