lv en
Nolikums
Starptautiskais florbola turnīrs
Latvian Open 2007

I Mērķis un uzdevumi
1. Popularizēt florbolu Latvijā.
2. Veicināt Latvijas florbola attīstību, radot Latvijas komandām iespēju pārbaudīt sevi starptautiskā līmenī.
3. Veicināt komandu gatavošanos nacionālajiem čempionātiem.
4. Izveidot Latvian Open par populārāko florbola turnīru Baltijā.

II Vadība, turnīra vieta un laiks 
Florbola turnīru „Latvian Open 2007” organizē biedrība „Kocēnu Sporta Klubs” (turpmāk – KSK) sadarbībā ar Vidzemes olimpisko centru (VOC). Spēles vada LFS licencētie tiesneši. Turnīra norises laiks - 2007. gada 24. līdz 26. augusts. Turnīra sporta zāles: Kocēnu sporta nams un Vidzemes olimpiskais centrs. Spēles notiks uz diviem standarta izmēra laukumiem - 40x20m, abi spēļu laukumi aprīkoti ar augstākā līmeņa florbola grīdas segumu (Gerflor).

III Dalībnieki un reģistrācija
Starptautiskā florbola turnīrā Latvian Open var piedalīties jebkāda līmeņa komandas divās kategorijās (vīriešu un sieviešu), kuras līdz 2007. gada 29. jūlijam iesūtījušas komandu pieteikumus uz e-pastu info@latvianopen.com, kā arī iemaksājušas komandas dalības naudu (150,- LVL par komandu) biedrības „Kocēnu sporta klubs” kontā. Biedrības „Kocēnu sporta klubs” rekvizīti:
Biedrība KOCĒNU SPORTA KLUBS
Reģ.Nr.: 000805440
Banka: "SEB Unibanka"
Swift: UNLALV2X
Konts: LV58UNLA0050000150836

IV Norise
- Sacensības notiek atbilstoši Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) apstiprinātajiem Florbola spēles noteikumiem. Spēles laiks - 2xl5 minūtes (tīrais laiks).
- Spēlētāju pāreja turnīra laikā no komandas uz komandu nav atļauta.
- Spēļu dienās ne vēlāk kā 20 minūtes pirms savas komandas spēles pieteikums ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un spēlētāju numuriem jāiesniedz sekretariātā.
- Spēlētāja nedisciplinētas rīcības gadījumā tiesneši piespriedīs kādu no spēles sodiem. Spēles sods 1 – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām. Spēles sods 2 – spēlētāja diskvalifikācija līdz spēles beigām un uz nākamo spēli. Spēles sods 3 – spēlētāja diskvalifikācija uz visu atlikušo turnīru. Lai turpinātu piedalīties sacensībās sodītajam spēlētājam ne vēlāk kā 20 minūtes pirms nākamās spēles jāiemaksā sacensību organizatoriem soda nauda 25,- LVL apmērā par katru no piešķirtajiem spēles sodiem (sarkanajām kartītēm).
- Ja komanda kavē spēļu grafikā noteikto spēles sākumu vairāk par 5 minūtēm tai tiek piešķirts zaudējums konkrētajā spēlē ar 0:5. Komanda, kura minētā iemesla dēļ nav ieradusies uz divām spēlēm tiek automātiski diskvalificēta no turnīra un nospēlētās spēles tiek anulētas.
- Personīgās mantas katras komandas spēļu laikā lūgums uzglabāt zālē, organizatori nenes atbildību par ģērbtuvēs atstātajām vai pazaudētajām personīgajām mantām visa turnīra garumā.
- Organizatori patur tiesības mainīt iepriekš publicēto spēļu kalendāru. Izmaiņu gadījumā organizatori iespēju robežās centīsies informēt komandu pārstāvjus, savukārt komandu pārstāvjiem ir pienākums regulāri sekot informācijas stendiem abās arēnās.
- Situācijās, kad abu komandu spēļu krekli ir līdzīgās krāsās, komandai, kura spēļu kalendārā atzīmēta kā VIESI ir pienākums nodrošināt komandu ar citas krāsas spēles krekliem.
- Protesti iesniedzami turnīra sekretariātā Vidzemes olimpiskā centra telpās rakstiskā formā ne vēlāk kā 1 stundu pēc spēles, kurai izteikts konkrētais protests. Protestam jāpievieno maksa 25,- LVL apjomā, ja protests tiek atteikts, iemaksātā naudas summa netiek atgriezta. Protestu izskata turnīra organizatori un to lēmums nav apstrīdams. 
- Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā uzvarētājs tiek noteikts ar soda metieniem - katra komanda izpilda 5 soda metienus, ja vienāds rezultāts, tad līdz pirmajai kļūdai. Apakšgrupās par uzvaru tiek piešķirti 2 punkti, par neizšķirtu - l punkts, bet par zaudējumu – 0 punkti.
- Spēles laikā katra komanda drīkst pieprasīt vienu 30 sekunžu pārtraukumu.

1. Vīriešu komandas
Komandu skaits – 20. Komandas tiek sadalītas četrās apakšgrupās pa 5 komandām, kur komandas izspēlē 1 apļa turnīru. Katrai komandai tiek garantētas četras spēles.
1.1. Pie vienāda punktu skaita izcīnīto vietu apakšgrupā nosaka pēc:
        • Savstarpējo spēļu rezultātiem,
        • Labākās vārtu starpības,
        • Lielākā gūto vārtu skaita.
1.2. Izslēgšanas spēles tiek uzsāktas no 1/8fināliem. 1/8fināla spēļu uzvarētāji iekļūst 1/4finālā. 1/4fināla uzvarētāj komandas spēlē pusfinālā, un šo pusfinālu uzvarētāj komandas - finālā. Pusfinālspēļu zaudētāji sacenšas mazajā finālā, kur noskaidro 3. vietas ieguvēju. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta oficiālajā turnīra mājaslapā - www.latvianopen.com.

2. Sieviešu komandas
Komandu skaits – 8. Komandas tiek sadalītas divās apakšgrupās pa 4 komandām, kur komandas izspēlē 1 apļa turnīru. Katrai komandai tiek garantētas četras spēles.
2.1. Pie vienāda punktu skaita izcīnīto vietu nosaka pēc:
• Savstarpējo spēļu rezultātiem,
• Labākās vārtu starpības,
• Lielākā gūto vārtu skaita.
2.2. Izslēgšanas spēlēm kvalificējas visas komandas. 1/8finālos savā starpā tiekas grupas uzvarētājkomanda ar otras grupas 4. vietā esošo komandu, un grupas 2. vietā esošā komanda ar otras grupas 3. vietā esošo komandu. 1/8fināla spēļu uzvarētāji iekļūst 1/4finālā. 1/4fināla uzvarētāj komandas spēlē pusfinālā, un šo pusfinālu uzvarētāj komandas - finālā. Pusfinālspēļu zaudētāji sacenšas mazajā finālā, kur noskaidro 3. vietas ieguvēju. Precīzs komandu sadalījums apakšgrupās un izspēles kārtība izslēgšanas spēlēs tiks publicēta oficiālajā turnīra mājaslapā - www.latvianopen.com.

V Nodrošinājums
Latvian Open rīkotāji nodrošina sporta bāzes, spēļu sekretariātu, spēles laika tiesnesi, soda laiku tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicīnas darbinieku, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu sporta centros. Informācija par turnīra norisi tekoši tiks atspoguļota tunīra oficiālajā mājaslapā – www.latvianopen.com. Naktsmītnes komandas plāno un piemeklē sev atbilstoši pēc iespējām bez organizatoru starpniecības. (saraksts ar Valmierā un tās apkārtnē pieejamajām nakšņošanas iespējām šeit).

VIII Apbalvošana
1. Kā vīriešu tā sieviešu turnīrā tiek apbalvotas komandas, kas ieguvušas pirmās trīs vietas.
2. Speciālbalvas turnīra rezultatīvākajiem spēlētājiem.
3. Speciālbalvas turnīra labākajiem uzbrucējiem, aizsargiem, vārtsargiem.
4. Speciālbalvas komandu labākajiem spēlētājiem katrā spēlē (tiks pasniegtas pēc katras spēles).
5. Apbalvošana notiks 15 minūtes pēc finālspēles Vidzemes olimpiskajā centrā.

All copyrights reserved "Kocenu sporta klubs" 2007     e-mail: info@latvianopen.com